กติกาการร่วมสนุก

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุระหว่าง 5-12 ปี และส่งคลิปวิดิโอเต้นแบบเดี่ยว (1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ)
  เท่านั้น โดยเลือกใช้ 1 เพลงจาก มิวสิควิดีโอซีรีส์เพลงเรียนรู้ Climate Change ทั้ง 6 เพลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเต้นเหมือนในมิวสิควิดีโอหรือประยุกต์ท่าเต้นตามแบบฉบับของตัวเองได้ และต้องเต้นจนจบเพลง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องกดไลค์เฟซบุ๊กเพจ “เรียนรู้รักษ์ป่าน่าน”
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโพสต์คลิปวิดีโอเต้นเพลงของซีรีส์เพลงเรียนรู้ Climate Change ลงบนหน้า Wall เฟซบุ๊กของคุณพ่อ หรือคุณแม่ หรือน้องๆ คนใดคนหนึ่ง (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) ระบุชื่อ อายุ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในคลิป และเหตุผลที่อยากเข้าร่วม “Climate Change คิดส์แคมป์” พร้อมติด #ClimateChangeใกล้ตัวกว่าที่คิด
 • ส่งลิงก์วิดีโอคลิปเต้นที่โพสต์ลงบนหน้า Wall เฟซบุ๊ก พร้อมกรอกข้อมูลของคุณบนลิงก์นี้ https://forms.gle/kigUzSvgbY9aaZPk7
 • คณะกรรมการจะพิจารณาเลือกจากเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามของเครื่องแต่งกายและภาพรวมคลิป ความนิยมของวิดีโอ และเหตุผลที่ระบุมาในคอมเมนต์ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 • วิดีโอของผู้ที่ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด 30 คลิป จะมีสิทธิ์ได้เข้าร่วม “Climate Change คิดส์แคมป์” ของน่านแซนด์บอกซ์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่เขาใหญ่ 1 รางวัล ได้ผู้เข้าร่วมแคมป์ 2 คน (เด็ก 1 คน ผู้ปกครอง 1 คน) ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะทางเฟซบุ๊กเพจ “เรียนรู้รักษ์ป่าน่าน” และ www.reanrooclimatechange.com วันที่ 15 สิงหาคม 2563
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้โครงการฯ สามารถเผยแพร่และนำคลิปวิดีโอที่โพสต์เข้าร่วมกิจกรรมไปทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ

ส่งลิงก์วิดีโอคลิปเต้น และกรอกข้อมูลใน

https://forms.gle/kigUzSvgbY9aaZPk7

กำหนดการจัด Climate Change คิดส์แคมป์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด - 19)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

ความคิด
สร้างสรรค์

30%

ความสวยงามของ
เครื่องแต่งกาย
และภาพรวมคลิป

30%

เหตุผลในการ
เข้าร่วมแคมป์

30%

ความนิยม
ของคลิป

10%

*โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคลิปเต้นจากกิจกรรมฯ ไปทำการประชาสัมพันธ์ได้โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของคลิปแล้ว และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่โครงการฯ ต้องรับผิดชอบ

**ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับรางวัล

1

รางวัลที่ได้รับ คือ สิทธิ์การเข้าร่วม “Climate Change คิดส์แคมป์” ที่เขาใหญ่ กับโครงการน่านแซนด์บอกซ์ (“โครงการฯ”) โดย Environmental Education Centre (EEC Thailand) เป็นผู้ดำเนินการจัดแคมป์ ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน จำนวน 30 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 45,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์

2

หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทางโครงการน่านแซนด์บอกซ์ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับรางวัลและการเข้าร่วมกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2563

3

ในกรณีที่ไม่สามารถทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัล หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันการรับรางวัลและการเข้าร่วมแคมป์ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ติดต่อไป โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในลำดับถัดไปแทน

4

ผู้ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” จะต้องเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการถูกต้องตามวิธีการร่วมกิจกรรมและกติกาการร่วมสนุก และมีอายุระหว่าง 5-12 ปีเท่านั้น พร้อมผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่) 1 ท่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ครอบครัว

5

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลที่เหลือ โดยทางโครงการฯ จะมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปแทน

6

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งต้องชำระภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยสามารถโอนชำระเงินที่บัญชี บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 052-3-19894-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเมกาบางนา จำนวนเงิน 2,250 บาท พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินมาที่ office@eecthailand.com หากท่านใดไม่ชำระภาษีในวันดังกล่าว ทางโครงการฯ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และจะมอบสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปแทน

7

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างชัดเจนแล้ว ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันนี้

8

การตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และขอตัดสิทธิ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมายในทุกกรณี

9

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล หรือเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้

ข้อกำหนดการเดินทาง

1.

เรื่องการเดินทางไปร่วมแคมป์ กรุงเทพฯ-เขาใหญ่ ทางโครงการฯ จะจัดรถโค้ชรับ-ส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ จุดนัดหมายเพื่อขึ้นรถ ทางโครงการฯ จะเป็นผู้กำหนด และส่งกำหนดการแจ้งสถานที่และเวลาให้ทราบภายหลัง

2.

หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ผู้ได้รับรางวัลรับทราบและยอมรับว่า ไม่สามารถนำสิทธิ์/รางวัลที่ได้รับไปซื้อขาย หรือมอบให้บุคคลอื่นได้ในทุกกรณี หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ โปรดติดต่อ 096-052-5650 ทางโครงการฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลรายดังกล่าวสละสิทธิ์ และจะพิจารณามอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับถัดไปแทน ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับของรางวัล เงื่อนไขการรับรางวัล และ/หรือ ข้อกำหนดเรื่องการเดินทาง การตัดสินของทางโครงการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

disclaimer

 • โครงการน่านแซนด์บอกซ์ มีสิทธิ์ในการนำคลิปวิดีโอที่โพสต์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ไปทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของคลิป และผู้ปกครองของเจ้าของคลิปแล้ว และโครงการฯ ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำคลิปวิดีโอหรือรูปภาพไปทำการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนผู้รับรางวัลหรือส่งมอบต่อให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัล กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเงื่อนไขต่างๆ ของกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า